Inteligencja wieloraka - 8 obszarów

Ciufcia jest serwisem, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju najmłodszych użytkowników Internetu. Zabawy, które są dostępne na Ciufci mają za zadanie nie tylko bawić, ale również edukować dzieci. Wszystkie one zostały oparte o teorię inteligencji wielorakiej, którą stworzył Howard Gardner. Dociekliwym rodzicom wyjaśnimy, czym jest ta teoria.

Gardner, kierując się obserwacjami życia społecznego wyróżnił osiem typów inteligencji. Każdy człowiek w trakcie swojego życia samodzielnie rozwija te obszary. Poprzez podejmowane działania skupia się na jednych, inne angażując w mniejszym stopniu. Prowadzi to do wykształcenia specyficznych dla każdego z nas zainteresowań .

Wśród wyróżnionych typów inteligencji znalazły się:
- językowa – charakterystyczna dla osób sprawnie komunikujących się, lubiących mówić i pisać,
- matematyczno-logiczna – właściwa dla osób lubiących nauki ścisłe, analizy, syntezy, teorie i stawianie hipotez,
- muzyczna – rozwinięta u tych, którzy mają poczucie rytmu, wyrażających siebie za pomocą światła i dźwięku,
- wizualno-przestrzenna, która dobrze rozwinięta jest u osób pracujących z mapami, nie mających problemu z orientacją w terenie,
- ruchowa, będąca charakterystyczną dla osób z uzdolnieniami manualnymi i dobrą organizacją przestrzenną,
- interpersonalna, dzięki której osoba z łatwością nawiązuje kontakty, charakteryzuje się empatią i zrozumieniem dla różnic społecznych,
- intrapersonalna – właściwa dla osób pewnych siebie, dobrze znających własne wnętrze,
- przyrodnicza, którą odznaczają się osoby lubiące kontakt z naturą.

Inteligencja wieloraka na Ciufci

Zdaniem Gardnera, duży wpływ na rozwój poszczególnych obszarów ma kultura, w jakiej wychowuje się dana jednostka. I mimo, że każdy rodzi się „wyposażony” we wszystkie rodzaje inteligencji, to w trakcie życia rozwija poszczególne obszary indywidualnie. Dlatego nie ma – zdaniem badacza – dwóch osób, które posiadałyby jednakowo rozwinięte inteligencje. Co więcej, poszczególne obszary są dynamiczne – zmieniają się w trakcie życia człowieka. I – przede wszystkim – można je rozwijać.

Ten właśnie rozwój wspomagają zabawy, które dostępne są na Ciufci. Dzięki temu, że każda nowość jest konsultowana z psychologami, możemy zapewnić maluchom różne możliwości poszerzania poszczególnych inteligencji. W serwisie znajdują się zabawy, które wspierają każdy z wyróżnionych przez Gardnera obszarów. Dzięki temu Ciufcia bawi, uczy i rozwija umiejętności najmłodszych :) .

Inteligencja wieloraka zakłada, że każdy obszar jest rozwijany przez jednostkę