zabawa-w-zyciu-dziecka

Od najmłodszych lat życia, człowiek bawi się. Nie trzeba się tego uczyć, nie trzeba poświęcać czasu na wytłumaczenie dziecku, co to jest zabawa. Można powiedzieć, że każdy ma to „we krwi”. Często rodzice zapominają jednak jak ważny jest to aspekt w naszym życiu. Na co dzień można zobaczyć zmęczone twarze najmłodszych, którzy biegają z jednego kursu na drugi, próbują doskonalić swoje umiejętności albo rozwijać nowe telnety. OCzywiście, jest to potrzebne, realia dzisiejszego świata wymagają od ludzi dużej plastyczności. Jednak to właśnie zabawa wyzwala w dzieciach kreatywność. Pozwala dotrzeć do świata, który daje szereg możliwości.

Rodzaje zabaw

Istnieje kilka typów zabaw, można wyróżnić takie jak:

- Zabawy ruchowe – celem ich jest ćwiczenie sprawności fizycznej dziecka
- Zabawy konstrukcyjne – w przeciwieństwie do zabaw ruchowych, przebiegają w dużym skupieniu, spokoju ruchowym. Polegają na wytwarzaniu przez dziecko różnorodnych przedmiotów, z rożnego materiału, na budowaniu, lepieniu, majsterkowaniu przy użyciu piasku, klocków, patyków, szyszek, kamieni papieru itp. Należą do ulubionych zabaw. Dzieci mogą znaleźć w nich ujście dla swych zapędów poznawczych, badawczych, także naśladowczych, estetycznych. Cechą ich jest pożyteczność. Pobudzają do samodzielnego myślenia, działania, dają przyjemność estetyczną.
- Zabawy tematyczne – tutaj dziecko odgrywa jakąś rolę. Mają charakter naśladowczy. W miarę zdobywania doświadczeń, zainteresowań, stają się one bogatsze w treści, formie. Tematy zabaw czerpią z życia i bajek. Odgrywane role wzbogacają wyobraźnię, uaktywniają myśli dziecka. Istotną rolę odgrywają też dorośli: mogą wspierać rozwój dzieci przez podsunięcie ciekawych akcesoriów do zabaw lub – w razie potrzeby – skierowania całej zabawy na inne tory.
- Zabawy dydaktyczne – wywierają wpływa na czynności umysłowe dziecka. Różnią się od wyżej wymienionych tym, że inicjatorem jest dorosły. Wymyśla on tematy zabaw zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Zachęca do wysiłku intelektualnego drogą najbardziej atrakcyjną. Każda z nich musi mieć jakiś cel dydaktyczny, jest to również zabawa ucząca.

zabawa-w-zyciu-dziecka-2

Funkcja zabawy

Dzieci podczas zabawy rozwijają zdolności motoryczne, kształcą swoje zmysły oraz wzbogacają wiedzę o sobie. Otrzymują możliwość poznawania własnych umiejętności. Zabawy grupowe pozwalają na naukę przestrzegania pewnych reguł i norm społecznych. Nie można pominąć też ważnej kwestii, jaką jest uwolnienie się od napięcia czy wyrażania własnych uczuć. Podczas zabawy dziecko wchodzi w różne sytuacje, wykonuje różne zadania, pełni różne role. Za pomocą wszystkich tych czynności ujawnia wiele swoich umiejętności, a dorosły może odkryć i lepiej poznać problemy dziecka. Wnikliwe obserwowanie dziecka w trakcie różnych zabaw umożliwia poznanie wielu dotąd ukrytych mocnych i słabych stron.

Autorem tekstu jest specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mgr Monika Bogdan – ekspert Ciufci, prywatnie mama małej Julitki.