Regulamin internetowego serwisu edukacyjnego ciufcia.pl

UWAGA: KORZYSTANIE Z SERWISU WWW.CIUFCIA.PL JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

1.

WWW.CIUFCIA.PL to przeznaczony dla rodziców i dzieci (Użytkowników) edukacyjny Serwis internetowy umieszczony pod adresem www.ciufcia.pl. Serwis ma na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zabawy interaktywne, a także jest wzbogacony o mechanizmy (w postaci bloga) umożliwiające stworzenie bazy wiedzy na temat rozwoju, wychowania, zabawy i edukacji małych dzieci oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Użytkownikami serwisu. Za pomocą Serwisu prowadzone będą również badania w celu poszerzenia wiedzy na temat korzystania z internetu przez dzieci w wieku od 2-6 roku życia oraz ich rodziców.

2.

Operatorem Serwisu (Usługodawcą) jest HanBright S.A. z siedzibą w Krakowie, adres ul. Ludwinowska 11/11 30-331 (REGON 120782640, NIP 6772317929 zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym Wydział XI KRS pod numerem KRS0000390110).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1.

Do korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym Adobe Flash Player. W trakcie korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania z serwisu.

USŁUGI

1.

Operator w ramach Serwisu świadczy usługi, odpłatne i nieodpłatne polegające na udostępnieniu zabaw interaktywnych oraz bloga. Bezpłatna część Serwisu obejmuje wyznaczone przez Operatora zabawy interaktywne oraz blog. Płatna część Serwisu (część komercyjna) obejmuje wyznaczone przez Operatora zabawy interaktywne.

2.

Dostęp do bezpłatnej części Serwisu jest możliwy bez rejestracji. Dostęp do płatnej części Serwisu jest możliwy po dokonaniu rejestracji (założeniu Konta) oraz dokonaniu zapłaty za dostęp do części komercyjnej Serwisu lub bez rejestracji przy skorzystaniu z formy płatności Yetipay, która umożliwia dostęp do dowolnej, pojedynczej gry przez 30 minut.

REJESTRACJA

1.

Podczas rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

 • adres poczty elektronicznej.

 • hasło.

Operator informuje, że adres poczty elektronicznej, zależnie od jego treści, może stanowić dane osobowe Użytkownika.

DANE OSOBOWE

1.

Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na:

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis;

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych;

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

2.

Użytkownik udostępniając własny adres poczty internetowej zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18.07.2002 r.) od Operatora lub podmiotów umieszczających treści handlowe i pokrewne na serwisie. Zgoda użytkownika może być w każdej chwili cofnięta.

3.

Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione przez siebie treści i dane oraz możliwością ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

Użytkownik korzystając z Usługi wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

 • Adres IP

 • Wywoływany adres internetowy (URL)

 • Adres internetowy, z którego Użytkownik korzyszta

 • Innych informacji transmitowanych protokołem http

2.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików cookies. W trakcie korzystania z Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika nie są w sposób trwały instalowane pliki cookies lub inne składniki oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę

3.

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez użytkownika.

4.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 • funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

1.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora informacji transmitowanych protokołem http.

PŁATNOŚCI

1.

Zapłaty można dokonać poprzez sms, przelew internetowy lub korzystając z elektronicznego portfela Yetipay.

2.

Szczegółowe informacje na temat płatności za dostęp do części komercyjnej Serwisu przez sms znajdują się w regulaminie płatności sms dostępnym pod adresem: www.ciufcia.pl/regulaminsms.pdf .

3.

Aby dokonać płatności przelewem internetowym należy:

 • zalogować się;

 • określić rodzaj abonamentu (dzienny, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny);

 • wybrać opcję płatności przelewem internetowym;

 • podać imię i nazwisko;

 • wybrać bank.

Po wybraniu banku użytkownik, zostanie przekierowany na jego stronę internetową, gdzie będzie mógł dokonać płatności zgodnie z regulaminem serwisu internetowego banku oraz przepisami wewnętrznymi danego banku. Operator serwisu Ciufcia.pl nie odpowiada za problemy lub straty wynikające z wadliwego działania aplikacji internetowych poszczególnych banków.

4.

Płatności internetowe i SMS obsługuje firma eCard z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, w Warszawie. Operator serwisu Ciufcia.pl nie odpowiada za problemy lub straty spowodowane wadliwym działaniem systemu płatności wynikającym z działań firmy eCard lub nie zastosowania się użytkownika do poleceń na stronie internetowej Ciufcia.pl.

5.

Elektroniczny portfel YetiPay obsługuje firma YetiPay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-796) przy ulicy Duchnickiej 3/16. Skorzystanie z tej formy płatności jest możliwe w przypadku gier oznaczonych białą stopą, która po najechaniu na nią kursorem wskaże koszt 30 minutowego dostępu do gry. Płatność za dostęp w przypadku tej formy odbywa się bez opuszczania serwisu ciufcia.pl (przekierowywania na stronę operatora płatności) poprzez dwa kliknięcia zgodnie z zasadą „klik, klik – i kupione”. Korzystanie z płatności poprzez elektroniczny portfel YetiPay jest możliwe tylko w przypadku użytkowników zarejestrowanych i posiadających konto w YetiPay. Operator serwisu Ciufcia.pl nie odpowiada za problemy lub straty spowodowane wadliwym działaniem elektronicznego portfela YetiPay wynikającym z działań firmy YetiPay Sp. z o.o. lub nie zastosowaniem się użytkownika do poleceń na stronie internetowej Ciufcia.pl. Szczegółowy opis zasady „klik, klik – i kupione” jak również sposób funkcjonowania elektronicznego portfela YetiPay znajdują się pod adresem www.yetipay.pl

6.

Użytkownik może wykupić dostęp do części komercyjnej Serwisu za cenę podaną w cenniku (zwanym dalej wykazem biletów) dostępnym po dokonaniu rejestracji. Na wykazie biletów podane są ceny netto oraz brutto.

7.

Opłata za dostęp do części komercyjnej Serwisu nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i są niezależne od Operatora.

8.

Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach oraz możliwość dodania nowych zabaw interaktywnych do części komercyjnej Serwisu.

9.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.

Informacje publikowane na stronach Serwisu służą celom informacyjnym i żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć, jako sugestii, iż możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub innego specjalisty w przypadku zaistnienia problemów.

2.

Użytkownik Serwisu nie może umieszczać w Serwisie lub przekazywać osobom poznanym w związku z korzystaniem z serwisu (bez ich jednoznacznej zgody) materiałów:

 • zawierające treści powszechnie przyjęte za niewskazane do odbioru dla małych dzieci;

 • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny naruszające zasady obowiązujące w społeczeństwie;

 • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste innych osób lub naruszające ich inne prawa np. autorskie;

 • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy;

 • zawierających treści naruszające prawo;

 • zawierających treści erotyczne lub pornograficzne.

3.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.

4.

Operator może zablokować lub usunąć treści:

 • jeżeli treść narusza regulamin;

 • jest zamieszczona dłużej niż 12 miesięcy.

5.

Operator zablokuje lub usunie treści na prośbę użytkownika, który ją umieścił.

6.

Operator będzie podejmował stosowne czynności niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji.

7.

Korzystając z Serwisu nie wolno wpływać na świadczone w ramach Serwisu usługi (w tym wyniki gier i aplikacji) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Serwisu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Serwisu, a także poprzez korzystanie z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Użytkownik taki oraz uzyskane przez niego w taki niedozwolony sposób wyniki w grach/aplikacjach) zostaną usunięte z Serwisu z mocą wsteczną.

8.

Operator ma prawo do umieszczania treści komercyjnych reklamowych na stronach Serwisu.

9.

Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku z korzystaniem z Serwisu i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód.

PRAWA AUTORSKIE

1.

Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika.

2.

Korzystanie z Serwisu, w tym także z części komercyjnej, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w niej zawartych;Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

REKLAMACJE I ZMIANA REGULAMINU

1.

Dane kontaktowae Operatora to:
HanBright S.A.
ul. Ludwinowska 11/11
30-331 Kraków
tel/fax: +48 12 376 71 53

2.

Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: info@ciufcia.pl. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 3 dni roboczych, infrmując Użytkownika na podany przez niego przy rejestracji adres mailowy.

3.

W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

4.

Operator zastrzega ma prawo do zmiany treści Serwisu oraz niniejszego Regulaminu, zmiany w Regulaminie obowiązują po ich opublikowaniu na stronach serwisu.

5.

Niniejszy regulamin znajduje zastosowania do gry Wiejskie Życie, w takim zakresie w jakim wskazano w regulaminie dla tej gry umieszczonym na podstronie ciufcia.pl/wiejskiezycie.